MIJN WINKELMAND

Retourneren

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen een artikel of bestelling te retourneren, op kosten van de consument.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de ondernemer via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail naar webshop@snoeys.be op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van de informatie van onderstaand modelformulier voor herroeping, maar dat is geen verplichting.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om een mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking.
Verpakkingen die geopend/beschadigd zijn en/of waar de verzegeling van verbroken is kunnen niet geretourneerd worden.

Gevolgen van de herroeping

Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die hij of zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door de ondernemer geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De ondernemer betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De ondernemer mag wachten met terugbetaling tot deze de goederen heeft teruggekregen, of er werd aangetoond dat de consument de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen werd medegedeeld, aan de ondernemer terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als deze de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor haar rekening nemen.

De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

—Aan …….

—Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

—Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

—Naam/Namen consument(en)

—Adres consument(en)

—Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

—Datum

*Doorhalen wat niet van toepassing is

© 2024 Snoeys - BTW BE 0428.199.867 - Hofkwartier 8, 2200 Herentals (België) - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap Quoted: Websites met méér
  Om uw surfervaring te verbeteren maakt Snoeys gebruik van cookies. Meer informatie    OK